פעילות לתלמידי החינוך המיוחד

במסגרת פעילות זו, מגיעות לספריה שתי קבוצות של תלמידים:
בני נוער בגילאי 16-21 בעלי פיגור בינוני ומורכב מבית ספר "גיל" - הפרוייקט נמשך מעל 20 שנה.
תלמידים בעלי אוטיזם מבית ספר "עופר" בחיפה - הגיעו בשנים קודמות.
כל קבוצה מגיעה אחת לשבוע, לאורך כל השנה, לפעילות של כשעתיים. בליווי המורות והסייעות של הכיתות.
התלמידים אינם קוראים, חלקם מתקשרים ברמה של מלים בודדות אך רובם אינם מדברים כלל. במהלך הפעילות עוסקים התלמידים בהאזנה להקראה, בבחירת ספרים, ובהפעלות שונות תוך שימוש בספרי קריאה וספרי מידע.

על הפעילות לתלמידי בי"ס גיל לבעלי פיגור בינוני ומורכב:

למטרות ולתיאור הפעילות 
- למידע נוסף: ספרים, ספריה, ונוער עם פיגור - כתבה מבלוג הספריה 
- למאמר בכתב-עת: סבר אירן, תמי צוק ואורי שחף. "הספריה והמשתמש בעל הפיגור השכלי." יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות, 31: 46-52, 1998 

על הפעילות לתלמידי בי"ס עופר לבעלי אוטיזם:

למטרות ולתיאור הפעילות 
- למידע נוסף: ספרים, ספריה, וילדים עם אוטיזם - כתבה מבלוג הספריה
- למאמר בכתב-עת: צוק, תמי והילה סלומון. "ילדים בעלי אוטיזם וספרים "רב-חושיים"." סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום 16 (2): 87-91, 2001 .