שימוש בחומרי המאגר

החומרים הארכיוניים הכלולים במאגר נגישים באופן מלא לקהילת אוניברסיטת חיפה. במידה והשמירה על זכויות היוצרים מאפשרת זאת, החומרים פתוחים לשימוש הקהל הרחב.

התרת אפשרות הצפייה בחומרים הדיגיטליים נתונה בידי הארגונים שארכיוניהם כלולים במאגר.

כל פריט במאגר מלווה במידע המכוון לבעלי הזכויות או לאחראים עליהן – לדוגמא:

המידע המתעד את הפריטים במאגר ארכיוני התיאטרון הוא חפשי, פתוח ונגיש לקהל הרחב.

מתן קרדיט

בכל שימוש במידע או בפריטים שנלקחו מתוך המאגר יש לציין את שם התיאטרון או הארכיון אליו שייך הפריט.

כמו כן יש לציין את:

מאגר ארכיוני תיאטרון – המרכז למדיה דיגיטלית, ספריית יונס וסוראיה נזריאן, אוניברסיטת חיפה.