פיסול צלבני בארץ ישראל


אוסף התצלומים של הפיסול הצלבני בארץ ישראל
הנו פרי עבודת מחקר של ד"ר זהבה יעקבי ז"ל.  אוסף זה נתרם ביוני 2005 לספרייה על ידי משפחתה מתוך הכרה בחשיבותו למחקר ולהוראה. 

השחזור בוצע בידי זהבה יעקבי על סמך פריטים ארכיטקטוניים שזוהו על ידה
Partial reconstruction of the Tomb of Baldwin V (1177-1186), Jerusalem. Based on the architectural fragments discovered by Zehava Jacoby. Exhibition held in the Rockefeller Museum, Jerusalem, 1987
פריט ארכיטקטוני מעוטר שזוהה על ידי זהבה יעקבי כחלק מקברו של בלדווין החמישי (1186-1177) כפי שהוצג בתערוכה במוזיאון רוקפלר, ירושלים, 1987
Panel with foliated designs, fragment from the Tomb of Baldwin V (1177-1186), Jerusalem. Exhibition held in the Rockefeller Museum, Jerusalem, 1987
זהבה יעקבי ליד שרידי הכנסיה הצלבנית בעתלית, 1980
Dr. Zehava Jacoby standing beside the remains of the Crusader church, Atlit, 1980
פריט ארכיטקטוני מעוטר שזוהה על ידי זהבה יעקבי כחלק מקברו של בלדווין החמישי (1186-1177) כפי שהוצג בתערוכה במוזיאון רוקפלר, ירושלים, 1987
Conchoid niche with a dead bird, fragment from the Tomb of Baldwin V (1177-1186), Jerusalem. Exhibition held in the Rockefeller Museum, Jerusalem, 1987