ממרחבי חיפה: היסטוריה, נוף וסביבה אודות

הפרויקט מכיל תמונות בעלי ערך היסטורי שצולמו ברחבי העיר החל מתחילת המאה ה-20 ועד עצם היום הזה. בתמונות ניתן לראות היבטים שונים בארכיטקטורה, בחיי היום יום ובנופיה של העיר בתקופותיה השונות ועל כן מהוות עדות מוחשית לתהליכי התפתחות העיר השונים.

הפרויקט הינו תוצר של שיתוף פעולה בין ספרית אוניברסיטת חיפה לבין גופים ציבוריים ופרטיים כאחר, כגון: היחידה לשימור של עירית חיפה, ההסתדרות, העמותה לתולדות חיפה ואוספים פרטיים שנתרמו ישירות לספרית האוניברסיטה.

הספריה אחראית על בניית הפרויקט ועל עבודת הקיטלוג ומאפשרת שימוש במידע לחוקרים, לסטודנטים ולקהל הרחב. מאחר והחומרים השונים אינם מוגבלים בזכויות יוצרים, הגישה לכל המידע ברשת חופשית. הפרויקט מתפתח ומועשר בחומרים חדשים באופן מתמיד, ומהווה חלק אינטגראלי מפעילות הספריה לשימור מורשתה התרבותית של ישראל במטרה להבטיח נגישות למידע גם לדורות הבאים.

שתי אפשרויות גישה למידע:

 א. דפדוף בין אוספים מובנים, על פי נושאים קבועים מראש כגון רחובות, שכונות, שמות אוספים. 
 ב. חיפוש עצמאי של המשתמש. הפרויקט מאפשר חיפוש לפי נושאים ספציפיים כגון: שימור טבע ונוף, חנויות, כלי רכב, מבני ציבור וכו'.