ארבעה ספרים נאוסף נדירים שחזרו משימור
תלמוד בבלי. עם פרוש רש"י ותוספות ופסקי תוספות ורבנו אשר והמשניות עם פרוש הרמב"ם. 1715 תלמוד בבלי. הלכות ברכות. עם פרוש רש"י ותוספות ופסקי תוספות ופסקי הרא"ש ופרוש המשניות מהרמב"ם. 1728 משה בן יעקב, מקוצי, המאה ה-13. ספר מצוות הגדול. 1547. Coccejus, Ohannes. Lexicon et commentaries sermonis Hebraici et Chaldaici
מבחר ספרים מתוך תרומה של כ-17 ספרים נדירים ואיכותיים בתחום היודאיקה מן המאות 16-18

אוסף הנדירים מידע כללי ושעות פתיחה:

אוסף הספרים הנדירים ואוספים מיוחדים ספרייה כוללים ספרים מימי הדפוס הראשונים ועד תקופתנו אנו ומכסים תחום נושאים רחב.

האוסף כולל:


red bullet ספרים בתחום היודאיקה

red bullet ספרו של שפינוזה "מאמר תיאולוגי -מדיני" מלווה בהערות בכתב ידו

red bullet שלוש אינקונבלות

red bullet אנציקלופדיה דידרו

red bullet אוסף גדול של שנתוני "סלנאמה" מתקופת האימפריה העותמנית בשפה התורכית-עותמנית.

red bullet דפים בודדים מ"הגניזה"

red bullet מידע נוסף אודות הפריטים באוסף ניתן למצוא במערכת "חיפוש אחד"

מטרת אוסף "הספרים הנדירים" לאפשר גישה לאותם מקורות ע"י שימורם במקום מאובטח ובסביבה בטוחה, ולעזור לחוקרים לאתר ולהשתמש בחומר מחקרי נדיר ויקר ערך זה.

שעות פתיחה ומיקום האוסף:

חדר ספרים נדירים ממוקם בקומה השנייה, אגף הצפוני בספרייה. מעל איזור אוסף משפטים
יום א': 12:00-09:00
יום ב': 12:00-09:00
יום ג': 14:00-11:00
יום ד': 12:00-09:00
יום ה': אין קבלת קהל

red bullet נא לתאם מראש לפני הגעה. 04-8249222