שאלות נפוצות אוסף הנדירים

red bullet תנאים לאיחסון ספרים
הטמפרטורה האידיאלית לאיחסון ספרים היא זו שבין 18°C - 16°C ולחות יחסית שבין 55%-45% אין לחשוף את הספרים לאור השמש. מקום האיחסון יהיה מאוורר. ספרים שכריכתם פגומה או ללא כריכה יש לאחסן בקופסאות מותאמות בגודלן לספר. את הספרים יש להעמיד על מדפים מתאימים ולהעזר בתומכי ספרים.

red bullet הטפול במזיקי ספרים
גילוי סימני מזיקים בספריה נובע לא אחת בשל תנאי איחסון לא מתאימים. יש לנסות ולהגיע לתנאי סביבה מתאימים כפי שצויין לעיל. יש לבודד את הספרים הנגועים, להכניסם לשקיות פלסטיק ולאטום אותם ולחטא. אם התופעה רחבה יש לחטא את החדר והספרים בעזרת צוות מיומן ומקצועי. יש לשמור על נקיון החדר, לא לאחסן מזון או אשפה ליד הספרים.

red bullet הטפול בכריכת עור
מחקרים הראו כי השימוש במשחת עור עלולה לגרום לנזקים בלתי הפיכים כגון כתמים על הכריכה דהיית הכריכה וצמיגותה. אם בכל זאת ברצונך להשתמש במשחת עור, יש להמנע ממשחות המכילות חומרים ממיסים.

red bullet איחסון עתונים
עיתונים עשויים מעיסת עץ באיכות ירודה. החומר מתבלה במהירות, ובמיוחד אם הוא חשוף לאור. ניתן להאט את התדרדרות העיתון ע"י אחסון נכון. (תנאים זהים לתנאי איחסון ספרים.) לשם הגנה ניתן להשתמש בקופסאות נטולות חומציות.

red bullet דפים שנדבקו כתוצאה מלחות
אם ספרים נרטבו, יש לנקוט בצעדים מידיים תוך 6 שעות מזמן גרימת הנזק, או להקפיאם ואח"כ ליבשם. תהליך זה יעשה ע"י צוות מומחים מקצועי. אם הדפים דבוקים זה לזה באופן חלקי, אפשר לנסות להפרידם בעדינות. אך יתכן שחלק מהחומר ילך לאיבוד באיזורים שבהם הדפים נדבקו בחוזקה.

red bullet הפגת ריח ספרים
ריח עיפוש מורגש לעתים בספרים המאוחסנים בתנאי סביבה גרועים, שהיו חשופים לטמפרטורה וללחות יחסית גבוהים ובאיזור לא מאוורר. יש להעביר את הספרים לסביבת איחסון נאותה.