על אוספי התמונות ההיסטוריות של א"י

מראות חיפהמראות חיפה

ספור בתמונות: בניית נמל חיפה

Notre Dame du Carmel, Carmelite Nuns of Haifa Album 1922


Notre Dame du Carmel, Carmelite nuns Album 1934

"Histadrut" - General Federation of Labor in Israel Posters :לכבוד ה-1 למאי

חיפה המתפתחת של תחילת המאה ה-20. Haifa Growth - 20th Cetury


מחנה המעצר בלטרון 1945-1948

חג החנוכה, תמונות היסטוריות של ארץ ישראל


Reali collection

Israel - Some Pictures from DMC Database

חיפוש תמונות דיגיטליות באמנות וארכיאולוגיה


יצירת אוסף תמונות דיגיטליות

Welcome to DMC