:דרישות המערכת
גרסה 5.0 ומעלה Explorer Internet דפדפן
800X600 רזולוצית מסך
:להורדת התוכנה לחצו כאן
(219k) Adobe Flash Player

 


,אנו שמחים להציג בפניכם את הלומדה האינטראקטיבית לאוריינות מידע
.פרי פיתוח הספריה

הלומדה מיועדת לסטודנטים מתחילים, ומטרתה לסייע בהכרת מקורות מידע
.ובשימוש במאגרי מידע לצורך מחקר וכתיבת עבודות אקדמיות

היחידה הראשונה - עוסקת בהגדרת שאלת מחקר ובזיהוי מונחי המפתח מתוך
.הנושא לעבודה
היחידה השנייה - מציגה את מקורות המידע העומדים לרשות המשתמשים
.במשאבי הספריה
היחידה השלישית - מסייעת בתכנון תהליך חיפוש מקורות מידע תוך הכרת
.עקרונות כלליים של חיפוש במאגרי מידע

היחידה הרביעית - עוסקת בשיטות שיפור תהליך החיפוש ובהערכת תוצאות
.החיפוש
היחידה החמישית - מתמקדת בנושא הרישום הביבליוגרפי ובהכרת כללי
.הציטוט
היחידה השישית - מציגה את רשת האינטרנט כמקור מידע מסייע לכתיבת
.עבודה אקדמית .הערות ותגובות יתקבלו בתודה
orna@univ.haifa.ac.il :דוא"ל