Arrow
Arrow
Slider

אודות לאון צ'רני

לאון צ'רני ז"ל היה יו"ר חבר הנאמנים של אוניברסיטת חיפה
בין השנים 2007-2013,
ולאחר מכן יו"ר כבוד של חבר הנאמנים לכל חייו.
בשנת 2001 קיבל ד"ר לשם כבוד מהאוניברסיטה.

קראו עוד - ביוגרפיה

Arrow
Arrow
Slider

אודות לאון צ'רני

לאון צ'רני ז"ל היה יו"ר חבר הנאמנים של אוניברסיטת חיפה
בין השנים 2007-2013,
ולאחר מכן יו"ר כבוד של חבר הנאמנים לכל חייו.
בשנת 2001 קיבל ד"ר לשם כבוד מהאוניברסיטה.

קראו עוד - ביוגרפיה

 

ראיונות ותכניות טלויזיה החתירה לשלום והמזרח התיכון חינוך מחקר וחקר הים
קשרי ארהב ישראל העולם היהודי בספר ובמוסיקה

ראיונות ותכניות טלויזיה
החתירה לשלום והמזרח התיכון
חינוך מחקר וחקר הים
קשרי ארהב ישראל
העולם היהודי בספר ובמוסיקה