הזמנה לטקס יום הזכרון באוניברסיטה 2017

הזמנה לטקס