הזמנה לטקס יום הזכרון באוניברסיטה 2019

הזמנה לטקס 2019