חברי תת-הועדה


האוניברסיטה העברית בירושלים

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (יושבת ראש)
רשות הספריות
בניין פרנק סינטרה
הר הצופים ירושלים 91905
טל: 02-5882817
פקס: 02-5880066

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מחלקת רכישה
ספרית הר-הצופים למדעי הרוח והחברה ע"ש בלומפילד
האוניברסיטה העברית
הר-הצופים
ירושלים 91905
טל: 02-5882145
פקס: 02-5322435



אוניברסיטת בן-גוריון

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מדור רכישה
הספריה המרכזית ע"ש זלמן ארן
ת.ד 653
באר שבע 84105
טל: 08-6461408
פקס: 08-6472940

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מדור כתבי-עת
טל: 08-6461416



אוניברסיטת בר-אילן

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מחלקת רכישה
הספריה המרכזית
אוניברסיטת בר-אילן
רמת גן 52900
טל: 03-5318588
פקס: 03-5353116

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מחלקת כתבי-עת
טל: 03-5318165



האוניברסיטה הפתוחה

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
סגנית מנהל
הספריה ע"ש אינגבורג רעננערט
דרך האוניברסיטה 1
ת"ד 808
רעננה 43537
טל: 09-7781157
פקס: 09-7780639

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
טל: 09-7781531

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מחלקת רכש
טל: 09-7781547
פקס: 09-7780639



אוניברסיטת חיפה

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
שירותים טכניים
ספריית יונס וסוראיה נזריאן
אוניברסיטת חיפה
הר-הכרמל
חיפה 3498838
טל: 04-8249324
פקס: 04-8249170

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מחלקת כתבי-עת
טל: 04-8249523



אוניברסיטת תל-אביב

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
הספריה למדעי החברה ולניהול ע"ש ברנדר-מוס
אוניברסיטת תל-אביב
ת.ד. 39654
תל-אביב 6139601
טל: 6409537-03
פקס: 03-6407840
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
הספריה למדעים מדוייקים והנדסה ע"ש ניימן
אוניברסיטת תל-אביב
ת.ד. 39173
תל-אביב
טל: 6408049-03



הטכניון

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
שירותים טכניים
הספריה המרכזית ע"ש אלישר
קרית הטכניון
חיפה 32000
טל: 04-8292514, 04-8292939
פקס: 04-8295662

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מחלקת רכישה
הספריה המרכזית ע"ש אלישר
קרית הטכניון
חיפה 32000
טל: 04-8292517



מכון ויצמן למדע

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מחלקת כתבי-עת
הספריה המרכזית
מכון ויצמן למדע
ת.ד. 26
רחובות 76100
טל: 08-9343017
פקס: 08-9344176



הספריה הלאומית

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
הספרייה הלאומית
קריית אדמונד י. ספרא
האוניברסיטה העברית
ת"ד 39105
ירושלים 91390
טלפון: 074-7336-336
פקס: 074-7336-122

לשאלות והערות נא לפנות אל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.