newihpara
LoansAr RemoteAr OpeningAr
E-mailAr
ReferenceAr
refworks Meeting-RoomsAr ContactUsAr

שעות פתיחת הספרייה

שעות פתיחת הספרייה עד תחילת שנה"ל

ימים: א'- ד':   18:00-08:00
יום ה':          20:00-08:00 
יום ו': הספרייה סגורה
שירותי יעץ: ניתנים החל מהשעה 08:30. 

שירותי הספרייה מסתיימים רבע שעה לפני סגירת הספרייה. 
במועדים בהם הספרייה סגורה מוצבת לשירותכם תיבת החזרת ספרים בקומה-4 במגדל אשכול. ספר שיוחזר לתיבה יזוכה במועד הפתיחה הבא של הספרייה.

בראש השנה הספרייה תהיה סגורה בימים: רביעי-שישי 20.9.17-22.9.17
ביום כיפור הספרייה תהיה סגורה ביום שישי ה-29.9.17
בסוכות הספרייה תהיה סגורה במהלך ימי החג וימי חול המועד ימים: רביעי-שישי 4.10.17-13.10.17

יעץ משפטים

לקבלת סיוע בתחום המשפטים, יש לפנות לדלפק היעץ הכללי. 

שירותי צילום

מיום רביעי, ה-1.3.17, שירותי הצילום יהיו מאוישים עד השעה 16:00. לאחר מכן החדר יהיה פתוח לצילום ולסריקה עצמית (מכונת המיקרופילם תינעל). ליד עמדת המחשב הנגישה לבעלי צרכים מיוחדים, בקומת הכניסה לספרייה, הותקן מכשיר לתשלום אוטומטי.

שעות פתיחת ספריית הילדים והנוער

לסטודנטים ולסגל האוניברסיטה: 

יום ב':  09:00 - 12:00
יום ג':  15:00 - 18:00
יום ה':  11:00 - 14:00

לקהל הרחב:

יום ג'  15:00 - 18:00

שעות פתיחת חדר ספרים נדירים ארכיון אבא חושי

יום א':  09:00 - 12:00
יום ב':  09:00 - 12:00
יום ג':  11:00 - 14:00
יום ד':  09:00 - 12:00

יום ה': אין קבלת קהל

רצוי לתאם מראש לפני הגעה. טלפון: 04-8249039 / 04-8249222
במהלך החופשה המרוכזת באוניברסיטה, בין התאריכים: 27-31.8.17,  ספריית הילדים וארכיון ע"ש אבא חושי יהיו סגורים.