LoansAr RemoteAr OpeningAr
E-mailAr  نماذج المكتبة ReferenceAr
citat a Meeting-RoomsAr ContactUsAr

שעות פתיחת הספרייה

שעות פתיחת הספרייה החל מה-20.1.19 ועד 9.7.19

ימים ראשון - חמישי :     20:00-08:00

יום שישי:                     13:00-08:00

שירותי הספרייה מסתיימים רבע שעה לפני הסגירה.

בתקופת מועד א' של תקופת הבחינות, החל מיום ראשון ה-16.6.19 ועד יום שישי ה-5.7.19 האגף הדרומי (חדש) יהיה פתוח בימים ראשון-חמישי עד השעה 22:00. הכניסה והיציאה לאחר שעות הפעילות הרגילות יהיו דרך המעבר בקומה הראשונה לכיוון מוזיאון הכט (כיתה 640) . יציאה מהאוניברסיטה תתאפשר מקומת ה- 700 – עד שעה 22:00.

 
שעות פתיחת הספרייה החל מה-10.7.19 

ימים ראשון-חמישי: 18:00-08:00

יום שישי: סגור

כאשר הספרייה סגורה ניתן להחזיר ספרים בתיבת ההחזרות הממוקמת בקומה 4 במגדל אשכול או דרך פתח החזרה שמימין לדלת הכניסה לספרייה.

יעץ משפטים

לקבלת סיוע בתחום המשפטים, יש לפנות לדלפק היעץ הכללי. 

שירותי צילום

שירותי הצילום מאוישים עד השעה 16:00. לאחר מכן החדר  פתוח לצילום ולסריקה עצמית (מכונת המיקרופילם תינעל). ליד עמדת המחשב הנגישה לבעלי צרכים מיוחדים, בקומת הכניסה לספרייה, מותקן מכשיר לתשלום אוטומטי.

שעות פתיחת ספריית הילדים והנוער

לסטודנטים ולסגל האוניברסיטה: 

יום ב':  09:00 - 12:00
יום ג':  15:00 - 18:00
יום ה':  11:00 - 14:00 
ביום חמישי ה-27.6.19 ספריית הילדים והנוער תהיה סגורה.


לקהל הרחב:

יום ג'  15:00 - 18:00 

שעות פתיחת חדר ספרים נדירים ארכיון אבא חושי

יום א':  09:00 - 12:00
יום ב':  09:00 - 12:00
יום ג':  11:00 - 14:00
יום ד':  09:00 - 12:00

יום ה': אין קבלת קהל

רצוי לתאם מראש לפני הגעה. טלפון: 04-8249039 / 04-8249222
ארכיון הסיפור העממי - אסע"י

ארכיון אסע"י נמצא בקומה 1.5 בספרייה.
שעות פתיחה ימים א'-ה' 09:00-14:00
טלפון: 04-8240726