newihpara
LoansAr RemoteAr OpeningAr
E-mailAr
ReferenceAr
refworks Meeting-RoomsAr ContactUsAr

נגישות: גישה לספרייה

הכניסה לספרייה היא בכניסה לבניין הראשי קומת ה-700 
מבקרים הנכנסים לבנין מקומת ה-500 מוזמנים לעלות שתי קומות בעזרת המעלית שבקרבת הקפיטריה של קומת ה-500.


 מפת החניונים  זכאות לתו חניה  


מפת האיזור