LoansAr RemoteAr OpeningAr
E-mailAr  نماذج المكتبة ReferenceAr
citat a Meeting-RoomsAr ContactUsAr

מכונות הצילום והסריקה

מערכת ההדפסות החדשה בספרייה

קישור לפתיחת חשבון
קישור לניהול חשבון בקישור זה ניתן לטעון כסף באמצעות כרטיס אשראי וכן לראות ולאפס את הסיסמה (קוד השימוש).
הסבר וסרטוני הדרכה

במרכז הצילום באגף המרכזי של הספרייה ניתן לרכוש כרטיסי צילום לשימוש במכונות הצילום ברחבי הספרייה. מרכז הצילום מציע גם שירותי צילום והדפסה בצבע, סריקה, כריכה, למינציה וצילום מיקרופילים. 
מספר טלפון: 04-8240272 פנימי: 2272

מיקום מכונות צילום בספרייה

באגף הצפוני

- בקומה 1 - באמצע הקומה, איזור היעץ הישן. 
- בקומה 2 - באמצע הקומה, בחדר שירותי הצילום לשעבר.
- בקומה 4 - באמצע הקומה, בצד הצפוני, בחדר שירותי הצילום לשעבר.

באגף המרכזי

- במרכז שירותי הצילום

באגף הדרומי

- קומת ה-0, באולם כתבי-העת

סריקת סלילי מיקרופילם ומיקרופיש

לרשותכם סורק ScanPro 2200 המיועד לצפייה ולסריקה של סרטי מיקרופילם ושקפי מיקרופיש. הסורק מוצב בקצה דלפק היעץ, הוא מחובר למחשב ומאפשר הדפסת דפים שנצפו כמו גם שמירה ושליחה בדוא"ל. לצד המכשיר חוברת הסבר לשימוש עצמי. ניתן להדפיס ולצלם מתוך פורמטים אלה גם בשירות הצילום בספרייה.

מכונות הצילום והסריקה

מערכת ההדפסות החדשה בספרייה  

קישור לפתיחת חשבון
קישור לניהול חשבון בקישור זה ניתן לטעון כסף באמצעות כרטיס אשראי וכן לראות ולאפס את הסיסמה (קוד השימוש).
הסבר וסרטוני הדרכה

במרכז הצילום באגף המרכזי של הספרייה ניתן לרכוש כרטיסי צילום לשימוש במכונות הצילום ברחבי הספרייה. מרכז הצילום מציע גם שירותי צילום והדפסה בצבע, סריקה, כריכה, למינציה וצילום מיקרופילים.
טלפון: 04-8240272 פנימי: 2272


מיקום מכונות צילום בספרייה

באגף הצפוני:

- בקומה 1 - באמצע הקומה, איזור היעץ הישן. 
- בקומה 2 - באמצע הקומה, בחדר שירותי הצילום לשעבר.
- בקומה 4 - באמצע הקומה, בצד הצפוני, בחדר שירותי הצילום לשעבר.

באגף המרכזי:

- במרכז שירותי הצילום

באגף הדרומי:

- קומת ה-0, באולם כתבי-העת

סריקת סלילי מיקרופילם ומיקרופיש

לרשותכם סורק ScanPro 2200 המיועד לצפייה ולסריקה של סרטי מיקרופילם ושקפי מיקרופיש. הסורק מוצב בקצה דלפק היעץ, הוא מחובר למחשב ומאפשר הדפסת דפים שנצפו כמו גם שמירה ושליחה בדוא"ל. לצד המכשיר חוברת הסבר לשימוש עצמי. ניתן להדפיס ולצלם מתוך פורמטים אלה גם בשירות הצילום בספרייה.