LoansAr RemoteAr OpeningAr
E-mailAr  نماذج المكتبة ReferenceAr
citat a Meeting-RoomsAr ContactUsAr

סימוני הצבעים על הספרים ומיקומם 

צבע

אוסף

אגף     

קומה     

השאלה

צהוב

כל האוספים              

 

 

לא ניתן להשאלה

אדוםאפור

כל האוספים

 

 

לא ניתן להשאלה

חום

  

מילונים 

צפוני 

1.5 

לא ניתן להשאלה. 
אלא לזמן מבחן, החל מחצי שעה לפני התחלת המבחן

ורוד

משפטים 

צפוני 

השאלה ל-14 יום

ורוד אפור

משפטים שמורים 

מרכזי

כניסה 

השאלה  לשבוע

ורוד שחור

משפטים שמורים 

מרכזי 

כניסה 

השאלה ללילה בלבד
(מ- 17:45 עד למחרת ב-10:00, בחמישי מ-15:45 עד ראשון ב-10:00 )

ורוד שחור צהוב

משפטים שמורים 

מרכזי 

כניסה 

השאלה לסוף שבוע 
(משישי 12:00 עד ראשון 10:00) 

שחור

שמורים

מרכזי

כניסה

השאלה ללילה בלבד 
(מ- 17:45 עד למחרת ב-10:00, בחמישי מ-15:45 עד ראשון ב-10:00 )

אפור 

שמורים

מרכזי

כניסה

השאלה לשבוע

אפור ירוק

שמורים

מרכזי

כניסה

השאלה לשבוע

כחול

מדיה

מרכזי

כניסה

יש לבדוק אפשרות השאלה בדלפק שמורים-מדיה

כתום

מדיה

מרכזי

כניסה

יש לבדוק אפשרות השאלה בדלפק שמורים-מדיה

טורקיז

מדיה

מרכזי

כניסה

לא להשאלה

צבעים שונים

ספרי ילדים

צפוני

2.5

כל הפריטים לא להשאלה למעט ספרים המסומנים בפס ירוק