LoansAr RemoteAr OpeningAr
E-mailAr  نماذج المكتبة ReferenceAr
citat a Meeting-RoomsAr ContactUsAr

יצירת קורסי אוריינות מידע מתוקשבים

הספרייה מציעה את שירותיה בבניית קורס מתוקשב להקניית מיומנויות ותכנים בסיסיים בתחומי אוריינות מידע הדרושים לסטודנטים בלימודיהם, כגון: זיהוי וחיפוש מקורות מידע במערכות הספרייה ובחירת מאגרי מידע מתאימים בקורסים המתקדמים. כל זאת בשיתוף פעולה עם חוג או פקולטה ספציפיים ושילוב הוראת תכנים ייעודים וייחודים להם, כגון : ניתוח מאמר אקדמי, כתיבה והגשה של תרגילים ועבודת סמינריון ורישום כללי הציטוט השונים והייחודים לתחום. אם הנכם מעוניינים לדעת יותר, נשמח להיפגש כדי שתתרשמו מהקורסים שכבר פיתחנו, וכדי לדון באופן שבו נוכל להתאים אותם לצרכים האקדמיים המיוחדים לכם. קורס כזה, יוכל לשמש פלטפורמה ליצירת קורסים דומים ועשוי לאפשר חסכון במשאבי הוראה.


ליצירת קשר יש לפנות אל ראש תחום היעץ, אורנה רוש orna@univ.haifa.ac.il או בטלפון: 04-8249035 פנימי: 3035

לעיונכם כמה מסרטוני ההדרכה שהוכנו לקורסי אורינות הספרייה ע"י צוות היעץ: