LoansAr RemoteAr OpeningAr
E-mailAr  نماذج المكتبة ReferenceAr
citat a Meeting-RoomsAr ContactUsAr

דיווח שוטף על פריטים חדשים בארץ ובעולם

דיווח על פריטים חדשים - הרשמה לשירות

 

פריטים חדשים בספרייה
- שירות זה מאפשר לקבל בדוא"ל דיווחים על פריטים חדשים שהתקבלו בספריה לפי תחומי עניין, בהתאם לפרופיל אישי של המשתמש.

 

ספרים חדשים שיצאו לאור
 
- שירות זה מאפשר לקבל בדוא"ל דיווחים על ספרים חדשים לפי תחומי עניין, בהתאם לפרופיל אישי של המשתמש.
 
הספרייה מפרסמת עדכון שוטף על פריטים חדשים שנוספו לאוסף הספרייה במהלך החודש האחרון. לספרים בכל התחומים.
לספרים מאת חברי הסגל האקדמי של אוניברסיטת חיפה.