LoansAr RemoteAr OpeningAr
E-mailAr  نماذج المكتبة ReferenceAr
citat a Meeting-RoomsAr ContactUsAr

שירותי הספרייה למבקרים

שימוש באוספי הספרייה ושירותיה:

טופס הזמנת סיור/הדרכה בספרייה למבקרים
תשלום באמצעות כרטיס אשראי לשירות יעץ יומי למבקרים

הגישה למרבית אוספי הספרייה חופשית. מצורף נוהל הספרייה.
השימוש בקטלוג הספרייה ובמפתח המאמרים בעברית - חופשי. אנו ממליצים למבקרים לערוך חיפוש מקדים לפני הגיעם לספרייה, כדי לוודא שהחומר הדרוש להם קיים באוסף הספרייה וזמין. 
מבקרים הזקוקים לעזרה באיתור חומר מוזמנים להיעזר בשירותי יעץ למבקרים, הניתנים בדלפקי היעץ בספרייה. עבור השירות ייגבה תשלום בגובה 40 ₪.  במסגרת השירות ייערך חיפוש בחומר שבקטלוג הספרייה ובמפתח המאמרים בעברית.
במרכז הצילום באגף המרכזי של הספרייה ניתן לרכוש כרטיסי צילום לשימוש במכונות הצילום והסריקה ברחבי הספרייה. מרכז הצילום מציע גם שירותי צילום והדפסה בצבע, סריקה, כריכה, למינציה וסריקת מיקרופילים.


מבקרים מאוניברסיטאות אחרות:

תלמידים לתואר שני ושלישי וחברי סגל באוניברסיטאות אחרות בישראל וכן תלמידי האוניברסיטה הפתוחה (לכל התארים) יכולים להסדיר לעצמם זכויות השאלה, באמצעות כתב ערבות מספריית המוסד בו הם לומדים או עובדים. הסדר זה מקנה: 
- השאלה בו זמנית של 5 פריטים, בהתאם לתנאי ההשאלה המקובלים באוספים השונים.
- הזמנת ספרים בקטלוג הספרייה.
- גישה מלאה למאגרי מידע ממוחשבים בתוך הספרייה (ללא גישה מרחוק)
- שירותי יעץ ללא תשלום.
- שירות השאלה בין ספרייתית, במסגרתו ניתן להזמין ספרים, תיזות וצילומים של פריטים שאינם מצויים באוסף הספרייה מספריות אחרות בארץ ובעולם (שירות זה כרוך בתשלום).
- שירות ספר ומאמר עד הבית, במסגרתו ניתן להזמין ספרים מאוסף ספריית האוניברסיטה ולקבלם באמצעות שליח, וכן להזמין ולקבל מאמרים סרוקים באמצעות דוא"ל (שירות זה כרוך בתשלום).

 

מנוי תקופתי לשירותי הספרייה:

מבקרים המעוניינים להשתמש בשירותי הספרייה באופן קבוע, מוזמנים לרכוש מנוי בדלפק ההשאלה שבכניסה לספרייה. לתעריפי מנויים בעלי מנוי יוכלו ליהנות מהזכויות הבאות:
- השאלה בו זמנית של 5 פריטים, בהתאם לתנאי ההשאלה המקובלים באוספים השונים. (לא תתאפשר השאלת איבחונים ו-DVD)
- הזמנת ספרים בקטלוג הספרייה.
- שירותי יעץ כולל יעץ מרחוק ללא תשלום. במסגרת שירותי היעץ ייערך חיפוש בחומר שבקטלוג הספרייה ובמפתח המאמרים בעברית.
- שירות השאלה בין ספרייתית, במסגרתו ניתן להזמין ספרים, תיזות וצילומים של פריטים שאינם מצויים באוסף הספרייה מספריות אחרות בארץ ובעולם (שירות זה כרוך בתשלום).
- שירות ספר ומאמר עד הבית במסגרתו ניתן להזמין ספרים מאוסף ספריית האוניברסיטה ולקבלם הביתה באמצעות שליח, וכן להזמין ולקבל מאמרים סרוקים באמצעות דוא"ל (שירות זה כרוך בתשלום).

בתמונות: דלפק היעץ מרכזי ודלפק השאלה בכניסה לספרייה.
דלפק היעץ המרכזי ודלפק השאלה בכניסה לספרייה