newihpara
LoansAr RemoteAr OpeningAr
E-mailAr  نماذج المكتبة ReferenceAr
citat a Meeting-RoomsAr ContactUsAr

אוסף המפות

אוסף המפות כולל: מפות שטוחות, מפות קיר, תצלומי לוויין, תצלומי אוויר, תרשימים, אטלסים, גלובוסים ואוספים דיגיטליים. האוסף ממוקם סמוך לאוסף המשפטים בקומה הראשונה בספרייה. מפות הקיר ממוקמות בקומת ה-0 באגף החדש חדר 032, להשאלה נא לפנות לדלפק השאלה. מפות שמורות ממוקמות במדיה, להשאלה נא לפנות לדלפק המדיה. רוב המפות ניתנות להשאלה לשבועיים. 

מפות דיגיטליות:

אוספים דיגיטליים במרכז למדיה דיגטלית של הספרייה: אוסף הכולל תמונות ומפות בתחום גיאוגרפיה פיסית, גיאוגרפיה אנושית, למודי הסביבה וידיעת הארץ. אוסף תצלומי אוויר 1917-1918, שצולם על ידי טייסים גרמנים שלחמו לצד התורכים במלה"ע הראשונה, והיו הראשונים שתיעדו את נופי הארץ מן האוויר. התצלומים שימשו כלי עזר למיפוי הארץ ויישוביה.


שירותים לסגל

סריקת מפות לפי הזמנת המרצה.

לפרטים:

הדס עתיקאי hadas@univ.haifa.ac.il

 

כונניות המפות

 
פריטים חדשים בספרייה בגיאוגרפיה