LoansAr RemoteAr OpeningAr
E-mailAr  نماذج المكتبة ReferenceAr
citat a Meeting-RoomsAr ContactUsAr

אוספים שמורים

מתחם האוספים השמורים כולל ספרי לימוד שהועברו לאוסף השמור על פי בקשת מרצים. מרבית הספרים ניתנים להשאלה לשלושה ימים, חלקם ללילה בלבד ומיעוטם אינם להשאלה כלל. אוסף זה כולל בתוכו גם את: ספרי משפטים-שמורים,  את אוסף ספרי המדיה והלימודים האיזוריים, כתבי העת בעברית (גם כתבי-עת במשפטים) ואת אוסף כלי אבחון ובו שאלונים וערכות איבחון בתחומים שונים כגון: פסיכולוגיה, ריפוי בעיסוק וליקויי למידה.

האוסף ממוקם באגף המרכזי, קומת הכניסה לספרייה. 

- השאלת ספרים שמורים
- השאלת פרטי מדיה
- מדיניות צילום והשאלת כתבי-עת