חשבון אישי, השאלות והזמנות התחברות מהבית שעות פתיחה
יעץ בדוא"ל טפסי הספרייה יעץ אישי
citat h הזמנת חדרי דיונים יצירת קשר

נגישות: שירותי נכים

שירותי נכים נמצאים:
- באגף הצפוני בקומה 1, בקצה המערבי של הקומה (קרוב לצד של מוזיאון הכט)

- באגף הדרומי בקומות 1,2