המפתח למאמרים בעברית
חשבון אישי, השאלות והזמנות התחברות מהבית שעות פתיחה
יעץ בדוא"ל
יעץ אישי
RefWorks הזמנת חדרי דיונים יצירת קשר

נגישות: סיוע איתור ספרים על המדף

קוראים בעלי זכויות השאלה המתקשים בחיפוש ספרים או בגישה אל המדפים, מוזמנים להיעזר בשירות האיתור של הספרייה, באמצעות הזמנת הספר בקטלוג הספרייה. לאחר שיאותר הספר ויועבר לדלפק ההשאלה, תישלח הודעה לקורא. מבקרים הזקוקים לעזרה מיידית באיתור ספר מוזמנים לפנות לאחד מדלפקי השירות, שם יזמנו עבורם עזרה.

הודעות, עדכונים וחדשות

שעות פתיחת הספרייה 
ראשון-חמישי: 08:00-20:00
שישי: 08:00-13:00
שירותי הספרייה מסתיימים רבע שעה לפני הסגירה. 
במהלך תקופת הבחינות, בין התאריכים: 25.6.17-11.7.17, האגף הדרומי (חדש) יהיה פתוח עד שעה: 22:00