חשבון אישי, השאלות והזמנות התחברות מהבית שעות פתיחה
יעץ בדוא"ל טפסי הספרייה יעץ אישי
citat h הזמנת חדרי דיונים יצירת קשר

חדר ספרים נדירים - מיקום

חדר ספרים נדירים ממוקם בסוף קומה 1.5 באגף הצפוני של הספרייה.

שעות פתיחה 

- יום א'   12:00-09:00
- יום ב'   12:00-09:00
- יום ג'   14:00-11:00
- יום ד'   12:00-09:00 

יום ה' - אין קבלת קהל.

נא לתאם מראש לפני הגעה. 04-8249222
ספרנית אחראית: עדינה צור-ג'יג'י tadina@univ.haifa.ac.il

מאוסף הנדירים בספרייה