חשבון אישי, השאלות והזמנות התחברות מהבית שעות פתיחה
יעץ בדוא"ל טפסי הספרייה יעץ אישי
citat h הזמנת חדרי דיונים יצירת קשר

טלפונים ודוא"ל: ענף שרותים טכניים

שם

טלפון

 דוא"ל

ירדנה לוינברג
ראש ענף שירותים טכניים

04-8249326

yardena@univ.haifa.ac.il

דנה לוטן
ראש תחום עברית ושמורים

04-8240296

dana@univ.haifa.ac.il

שרון שפירא-גלאובך
ראש תחום לועזי ומטאדאטה

04-8249323

shapira@univ.haifa.ac.il

ליאת שלאל
ראש צוות ערבית

04-8288119

lshalel@univ.haifa.ac.il

אביעד קורמן

04-8240258

 

אריאן קוקרקון

04-8249208

acukierk@univ.haifa.ac.il

אשכנזי דוד

04-8288170

dashken@univ.haifa.ac.il

זהר ירסלב

04-8288169

zohar@univ.haifa.ac.il

ד"ר טטיאנה דרובצקוי

04-8249851

taty@univ.haifa.ac.il

טטיאנה לוגובסקי

04-8249132

tlugovski@univ.haifa.ac.il

יסמין אלעד

04-8249849

yelad@univ.haifa.ac.il

מרי זכנון

04-8249850

mary@univ.haifa.ac.il

ד"ר נגה רביב

04-8249038

noga@univ.haifa.ac.il

נטליה פאדנוס

04-8288690

padnos@univ.haifa.ac.il

נטע זילברקלנג

04-8240291

netta@univ.haifa.ac.il

ענבל אפרת

04-8249706

iefrat@univ.haifa.ac.il

ערן גולדנברג

04-8288752

egoldenb1@univ.haifa.ac.il

קרן סלומונוביץ'

04-8288121

ksalomo1@univ.haifa.ac.il

רון אלתר

04-8249443

ralter@univ.haifa.ac.il

רים דולה-פדלי

04-8249208

rdouley@univ.haifa.ac.il

רינת שטפלר

04-8240293

rstapler@univ.haifa.ac.il