חשבון אישי, השאלות והזמנות התחברות מהבית שעות פתיחה
יעץ בדוא"ל טפסי הספרייה יעץ אישי
citat h הזמנת חדרי דיונים יצירת קשר

עאמר כרכבי

ספרן מומחה במחלקת כתבי-עת, מידען לנושא מנהל עסקים.

imagescahna2hr     

     - דוא"ל: amer@univ.haifa.ac.il
     - טלפון: 04-8288599
     - ימים: א'-ה' 08:00-16:00
 
 

פרסומים:

- כרכבי, עאמר, שמיר, יעל. השאלה בראיון היעץ. מידע וספרנות: כתב-העת של אגודת הספריות המיוחדות ומרכזי המידע בישראל , 30(1): 15-18, 2007.

- כרכבי, עאמר, שמיר, יעל. תמהיל השיווק של ספריית אוניברסיטת חיפה להטמעת תוכנת RefWorks בקרב החוקרים והסטודנטים לתארים מתקדמים, מידע וספרנות: כתב-העת של אגודת הספריות המיוחדות ומרכזי המידע בישראל (טרם פורסם)