חשבון אישי, השאלות והזמנות התחברות מהבית שעות פתיחה
יעץ בדוא"ל טפסי הספרייה יעץ אישי
citat h הזמנת חדרי דיונים יצירת קשר

 איימי שפירא                                                                                  Amy Shapira 

ספרנית תחום יעץ, מידענית לנושא: סיעוד, פיזיותרפיה, בריאות נפש קהילתית וריפוי בעיסוק.

Reference librarian. Library liaison for the following university departments: nursing, physical therapy, community mental health and occupational therapy.

איימי שפירא

   - דוא"ל: ashapira5@univ.haifa.ac.il
   - טלפון: 04-8249413
   - ימים: א'-ה' האגף החדש, קומה שנייה, חדר: 238
   - קביעת פגישת יעץ אישי - 1X1
   - צ'אט עם הספרייה
   - יעץ בדוא"ל


פרסומים:                                                                                                                                             :Publications 

- Shapira A. L. , Tomsis Yeela  (2018) The 'natural' cesarean: An online survey of Israeli women's attitudes. Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Health 33 (2), 93-119

- Shapira, A. L. ,Handzel Ruth and Korczyn Amos D. (2017). The Lived Experience of Parkinson’s Disease: A Content Analysis of Parkinson’s Patients’ Blogs. IMAJ 19 (November), 585-690

- Shapira, A. L. (2017). The Emotional Ramifications of Being Born in a Cesarean Delivery. Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Health 31(3), 177-195 

- Shapira, A. L. (2009). Prenatal and perinatal psychology: A review of the history, principles, clinical findings, scientific basis and applications (Unpublished master's project). Santa Barbara Graduate Institute, Santa Barbara.