חשבון אישי, השאלות והזמנות התחברות מהבית שעות פתיחה
יעץ בדוא"ל טפסי הספרייה יעץ אישי
citat h הזמנת חדרי דיונים יצירת קשר

יצירת קשר

כתובת הספרייה:
ספריית יונס וסוראיה נזריאן, אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל חיפה. מיקוד: 3498838 טלפון: 04-8240264 פאקס: 04-8257753

פניות כלליות ופניות לאתר הספרייה: libmaster@univ.haifa.ac.il   דיווח על תקלה   משוב