חשבון אישי, השאלות והזמנות התחברות מהבית שעות פתיחה
יעץ בדוא"ל טפסי הספרייה יעץ אישי
citat h הזמנת חדרי דיונים יצירת קשר
דיווח על פריטים חדשים - הרשמה לשירות
 
פריטים חדשים בספרייה
- שירות זה מאפשר לקבל בדוא"ל דיווחים על פריטים חדשים שהתקבלו בספריה לפי תחומי עניין, בהתאם לפרופיל אישי של המשתמש.

ספרים חדשים שיצאו לאור
- שירות זה מאפשר לקבל בדוא"ל דיווחים על ספרים חדשים לפי תחומי עניין, בהתאם לפרופיל אישי של המשתמש.

הספרייה מפרסמת עדכון שוטף על פריטים חדשים שנוספו לאוסף הספרייה במהלך החודש האחרון. לספרים בכל התחומים. לספרים מאת חברי הסגל האקדמי של אוניברסיטת חיפה.