חשבון אישי, השאלות והזמנות התחברות מהבית שעות פתיחה
יעץ בדוא"ל טפסי הספרייה יעץ אישי
citat h הזמנת חדרי דיונים יצירת קשר

סיסמאות הגישה למערכות הממוחשבות

מערכת

שם משתמש

סיסמה

פורטל הסטודנטים 

מספר זהות (תשע ספרות)

סיסמה ראשונית: מספר הזהות. יש לשנות אותה בהמשך

התחברות מהבית
לפני הזדהות ספציפית
למערכות הבאות:

המידע מופיע בהנחיות לתהליך
ההתחברות

המידע מופיע בהנחיות לתהליך ההתחברות

חיפוש אחד
מאמרים באנגלית
מאגרי מידע
כתבי-עת אלקטרוניים

 מספר זהות (תשע ספרות)

סיסמה ראשונית: מספר הזהות. יש לשנות אותה בהמשך

Moodle
תדפיסים וחומרים שמורים לקורסים

 

מספר זהות (תשע ספרות) 

סיסמה ראשונית: מספר הזהות. יש לשנות אותה בהמשך 

חשבון אישי - השאלות והזמנות

מספר זהות (תשע ספרות) 

סיסמה ראשונית: מספר הזהות. יש לשנות אותה בהמשך 

דוא"ל סטודנטים 

מופיעים בפורטל הסטודנטים תחת 
http://stud.haifa.ac.il/irj/portal 
מידע ושרותים -> פרטי חשבון. 

מופיעים בפורטל הסטודנטים תחת 
http://stud.haifa.ac.il/irj/portal
מידע ושרותים -> פרטי חשבון.