המפתח למאמרים בעברית
חשבון אישי, השאלות והזמנות התחברות מהבית שעות פתיחה
יעץ בדוא"ל
יעץ אישי
RefWorks הזמנת חדרי דיונים יצירת קשר

הכנסת פריטים למערכת התדפיסים

מרצה המעוניין להכניס תדפיסים למדור שמורים יתבקש למלא טופס מתאים. טפסים מצויים בדלפק שמורים-מדיה ובדלפק ההשאלה. יש לצרף את התדפיס לטופס. חשוב למלא את הטופס עם פרטים ביבליוגרפיים של המאמר וכן שם המרצה, שם הקורס ומספרו. ניתן להעביר בקשות להכנסת תדפיסים גם בדוא"ל: shmurim2@univ.haifa.ac.il
אנו ממליצים להעביר לשמורים תדפיסים חדשים כחודש לפני תחילת הסמסטר. התדפיסים יסרקו למערכת התדפיסים האלקטרונית. הכנסת תדפיסים לשמורים מותנית בשמירה על חוק זכויות יוצרים.

ראו גם:
- העברת ספרים לאוסף שמורים.