חשבון אישי, השאלות והזמנות התחברות מהבית שעות פתיחה
יעץ בדוא"ל טפסי הספרייה יעץ אישי
citat h הזמנת חדרי דיונים יצירת קשר

דיווח שוטף על פריטים חדשים בארץ ובעולם

דיווח על פריטים חדשים - הרשמה לשירות


ספרים חדשים שיצאו לאור

 - שירות זה מאפשר לקבל בדוא"ל דיווחים על ספרים חדשים לפי תחומי עניין, בהתאם לפרופיל אישי של המשתמש.
 
הספרייה מפרסמת עדכון שוטף על פריטים חדשים שנוספו לאוסף הספרייה במהלך החודש האחרון. לספרים בכל התחומים.
לספרים מאת חברי הסגל האקדמי של אוניברסיטת חיפה. לפריטים חדשים בספרייה לפי תחומי ידע