חשבון אישי, השאלות והזמנות התחברות מהבית שעות פתיחה
יעץ בדוא"ל טפסי הספרייה יעץ אישי
citat h הזמנת חדרי דיונים יצירת קשר

רכישה, קטלוג ומיון

שירותי הרכישה, הקטלוג והמיון (ענף שירותים טכניים) בספרייה מטפלים בחומרים מודפסים, אלקטרוניים, ואור-קוליים שנבחרו ע"י חברי הסגל האקדמי והספרנים למטרות לימוד ומחקר. הענף רוכש, מקטלג וממיין ספרים וכתבי-עת, ממפתח מאמרים בעברית ומטפל גם בכריכה ובתיקון ספרים. 

עוד לעיונכם:

נהלי רכישה
- מדיניות פיתוח האוסף
- מקורות לבחירה באינטרנט 
- טפסים להזמנת פריטים חדשים לספרייה 
פריטים חדשים בספרייה לפי תחומי ידע

לפרטים נוספים:

ענף השירותים הטכניים 
ספריית יונס וסוראיה נזריאן, אוניברסיטת חיפה 
הר הכרמל, 3498838
פקס: 972-4-8249170+ ; טל: 972-4-8288169+ פנימי - 8169 

ירדנה לוינברג ראש ענף שירותים טכניים
טל. 972-4-8249326 פנימי- 3326
yardena@univ.haifa.ac.il
האגף החדש, קומה ראשונה, חדר 141, 135.