חשבון אישי, השאלות והזמנות התחברות מהבית שעות פתיחה
יעץ בדוא"ל טפסי הספרייה יעץ אישי
citat h הזמנת חדרי דיונים יצירת קשר

לספרנים וספריות

מערכת "עלמא" בספריית אוניברסיטת חיפה מתיאוריה למעשה

כנס עלמא


 

אתר יום העיון: מערכת "עלמא" בספריית אוניברסיטת חיפה מתיאוריה למעשה. באתר תקצירי ההרצאות, מצגות ותמונות מיום העיון.

 

ניהול יחידות השאלה בין-ספרייתית
ניהול יחידות השאלה בין-ספרייתיתהאתר מיועד להציג לכם מקורות מידע שימושיים על השאלה בין-ספרייתית ואספקת מסמכים בארץ או בחו"ל. הוא כולל מידע בשלושה תחומים עיקריים: ניהול תהליכי עבודה ביחידה, כלים לחיפוש מידע ואתרים המאפשרים התעדכנות מקצועית. לפניות: ד"ר לין פורת porat@univ.haifa.ac.il

 
 משתמשי אקס ליבריס בישראל


משתמשי אקס ליבריס בישראל

האתר מתחוזק ע"י שלי חן-ארידור מהספרייה שלנו שהיא גם יו"ר ועדת ההיגוי של מאל"י 

 

קישורים לספרנים וספריות מאתר הספרייה הלאומית

קישורים לספרנים וספריות מאתר הספרייה הלאומית

בקישורים: מידע מועדת הקיטלוג הבין אוניברסיטאית, מסמכי RDA  וטבלת קודים ULS