חשבון אישי, השאלות והזמנות התחברות מהבית שעות פתיחה
יעץ בדוא"ל טפסי הספרייה יעץ אישי
citat h הזמנת חדרי דיונים יצירת קשר

טלפונים ודוא"ל: ענף מדיה, אוספים שמורים וארכיונים

שם

טלפון

דוא"ל

אורה זהבי 
ראש ענף מדיה, אוספים שמורים וארכיונים 

04-8240298

ora@univ.haifa.ac.il

ד"ר אביבה לוין-בלואוסוב

04-8240297

alevin@univ.haifa.ac.il

אלכסנדרה וולוך

04-8249857

awolloch@univ.haifa.ac.il

הדס עתיקאי

04-8240292

hadas@univ.haifa.ac.il

לואיזה בל-אשכנזי

04-8288962

lubel@univ.haifa.ac.il

עדינה צור-ג'יג'י

04-8249222

tadina@univ.haifa.ac.il

עינת ריץ-נגלי

04-8249129

einat@univ.haifa.ac.il

פלורה הראלי

04-8249847

flora@univ.haifa.ac.il

קרן ברנר

04-8288457

kbarner@univ.haifa.ac.il

תהל גובר

04-8249130

tgover@univ.haifa.ac.il