חשבון אישי, השאלות והזמנות התחברות מהבית שעות פתיחה
יעץ בדוא"ל טפסי הספרייה יעץ אישי
citat h הזמנת חדרי דיונים יצירת קשר

טלפונים ודוא"ל: ענף מערכות מידע ספריתיות

שם

טלפון

דוא"ל

בועז דותן 
ראש ענף מערכות מידע ספרייתיות

04-8249542

bdotan@univ.haifa.ac.il

ג'ני כרמל

04-8288146

jcarmel@univ.haifa.ac.il

יואב איאש

04-8249280

yoav@univ.haifa.ac.il

יוסף בראנס

04-8240288

jody@univ.haifa.ac.il

מרינה קאלאך

04-8240268

mkalach@univ.haifa.ac.il

ניר זינגר

04-8288753

nirz@univ.haifa.ac.il

סורין סולומון

04-8240535

sorin@univ.haifa.ac.il

צחי שוסטרמן

04-8249280

tshuster1@univ.haifa.ac.il

ד"ר ריקי גרינברג

04-8288331

riki@univ.haifa.ac.il