חשבון אישי, השאלות והזמנות התחברות מהבית שעות פתיחה
יעץ בדוא"ל טפסי הספרייה יעץ אישי
citat h הזמנת חדרי דיונים יצירת קשר

טלפונים ודוא"ל: תחום כתבי-עת 

שם

טלפון

דוא"ל

נטע סטרלסקי ויסמן
ראש תחום כתבי-עת

04-8249523       

nwaisman@univ.haifa.ac.il

זלמנוביץ בלה

04-8240981

bzalmanov@univ.haifa.ac.il

זרייק מנהל

04-8249455

mzreik@univ.haifa.ac.il

טל שרון

04-8288705

stal1@univ.haifa.ac.il

ירקוני יהודית

04-3288706

yyarkoni@univ.haifa.ac.il

כרכבי עאמר

04-8240309

amer@univ.haifa.ac.il

לובל נטלי

04-8248706

nloebel@univ.haifa.ac.il

קלנר ג'ולין

04-8240981

jkellner@univ.haifa.ac.il

שקולניק אביגיל

04-8249570

 avigail@univ.haifa.ac.il