חשבון אישי, השאלות והזמנות התחברות מהבית שעות פתיחה
יעץ בדוא"ל טפסי הספרייה יעץ אישי
citat h הזמנת חדרי דיונים יצירת קשר

שירות הודעות

חברי הסגל האקדמי והמנהלי של אוניברסיטת חיפה יכולים לקבל בדוא"ל רשימה של פריטים חדשים שהגיעו לספריה בתחומי העניין שלהם 
להרשמה לשירות זה נא למלא טופס בקשה
למידע נוסף נא לפנות לאיש הקשר בספרייה.

לרשימה החודשית של כל הפריטים החדשים בספרייה 

דיווח על מצב בקשות רכישה:

פעם בשבוע (בדואר אלקטרוני בלבד) יוצא דו"ח לכל מזמין המפרט את מצב בקשות הרכישה שלך. 
אם ברצונך לקבל דיווח נא לדאוג למסירת כתובת הדוא"ל שלך לראש תחום ההשאלה הגב' מיכל גרשטיין, טל. 04-8249352 פנימי 3352