המפתח למאמרים בעברית
חשבון אישי, השאלות והזמנות התחברות מהבית שעות פתיחה
יעץ בדוא"ל
יעץ אישי
RefWorks הזמנת חדרי דיונים יצירת קשר

לומדות

לומדה לאורינות מידע
הלומדה מיועדת לסטודנטים מתחילים ומטרתה לסייע בהכרת מקורות מידע ובשימוש במאגרי מידע לצורך מחקר וכתיבת עבודות אקדמיות.

 

לומדה לכתיבת עבודה סמינריונית
הלומדה פותחה ע"י מרכז שה"ם (המרכז לשילוב טכנולוגיותבהוראה מרחוק) והיחידה להדרכה בלמידה באוניברסיטה הפתוחה. הלומדה מקנה את המיומנויות הנדרשות לביצוע השלבים של כתיבה ועיבוד החומר בדרך לכתיבת עבודה סמינריונית.