חשבון אישי, השאלות והזמנות התחברות מהבית שעות פתיחה
יעץ בדוא"ל טפסי הספרייה יעץ אישי
citat h הזמנת חדרי דיונים יצירת קשר

זהר ירסלב

ספרנית מומחית בענף השירותם הטכניים, מידענית לחוג ביולוגיה אבולוציונית.

זהר ירסלב

   - דוא"ל: zohar@univ.haifa.ac.il
   - טלפון: 04-8288169
   - ימים: א'-ה' 08:00-15:00. האגף החדש, קומה ראשונה, חדר: 139
  

פרסומים:

-  כהן, שלמה חיים, ירסלב, זהר. משפחת קנטורוביץ מלחווא, שרשרת הדורות: חקר תולדות המשפחה היהודית, 21 (4): 9-14, 2007.

- הראל, צילה, ירסלב, זהר. שיקולים בבחירה של ספקי ספרים ועבודה עמם בספריות אקדמיות. מידע וספרנות: כתב-העת של אגודת הספריות המיוחדות ומרכזי המידע בישראל, 28 (1): 30-35, 2005