סקרים: נתונים

סקר שביעות רצון משירותי הספרייה ומשאביה 2014

red bullet סקר שביעות רצון, 2014 נתונים ותרשימים  PDF

סקר שימוש בספרייה 2011 נתונים

red bullet סקר שימוש בספרייה, 2011 תרשים איכות וחשיבות (השוואה ל-2008) PDF

red bullet סקר שימוש בספרייה, 2011 ריכוז טבלאות: איכות (השוואה ל-2008) Excel
 
red bullet סקר שימוש בספרייה, 2011 ריכוז טבלאות: חשיבות (השוואה ל-2008) Excel

red bullet סקר שימוש בספרייה, 2011 הערות משתמשים PDF

red bullet סקר שימוש בספרייה, 2011 תרשים הערות משתמשים לפי קטגוריות

red bullet סקר שימוש בספרייה, 2011 נתונים ותרשימים (השוואה ל-2008) Excel 

סקר שימוש בספרייה 2008 נתונים

red bullet סקר שימוש בספרייה, 2008 נתונים ותרשימים

red bullet סקר שימוש בספרייה, 2008 הערות ותרשימים

red bullet ריכוז התצפיות ב- Wayfinding

red bullet שאלות לקבוצת מיקוד