יעדים וסיכום פעילות

סיכום פעילות 2011

red bullet פעילות מיוחדת

דו"ח ניתוח תוכן של מערכת ISQ (שאלות נפוצות באתר הספרייה) עם מחלקת היעץ

קבוצות מיקוד על צרכי משתמשי פורטל האוניברסיטה עם ענף מערכות מידע ספריתיות 

סקר משוב על ימי גיבוש

סקר שימוש בספרייה

red bullet 
פעילות שוטפת

מעקב אחרי יישום תוצאות  המבדקים

עדכון אתר ההערכה