יעדים וסיכום פעילות

סיכום פעילות לשנת 2010 בהמשך ליעדים שנקבעו

בחינת אוכלוסיית הלא משתמשים בשירותי הספרייה

קביעת מחוונים לפעילות הספרייה

מעקב אחר יישום המסקנות מפעילות ההערכה בתשס"ט

הטמעת מערכת איסוף נתונים על פעילות הספרייה