יעדים וסיכום פעילות

סיכום פעילות 2012

טופס משוב על פונקציונליות אתר הספרייה

כתיבת ערך "הערכת ספריות" בוויקיפדיה העברית והאנגלית

פורסם מסמך חדש "אתם בקשתם אנחנו עושים"


red bullet פעילות שוטפת

עדכון אתר הערכה

עדכון המסמך "אתם בקשתם אנחנו עושים"

מעקב אחר יישום תוצאות המבדקים

יעוץ ליחידות הספרייה והאוניברסיטה