יעדים וסיכום פעילות

סיכום פעילות לשנת 2013
 
red bullet פעילויות מיוחדת

מבדק שמישות של מערכת פרימו, להבין עד כמה המשתמשים מצליחים לקבל מענה לצרכיהם האקדמיים, עם מחלקת היעץ

 סקר שביעות רצון,  LibQUAL 


red bullet פעילות שוטפת
 
עדכון אתר הערכה

מעקב אחר יישום תוצאות המבדקים

יעוץ ליחידות הספרייה והאוניברסיטה