חברי צוות הערכה

ד"ר לין פורת    ראש תחום השאלה בין-ספרייתית וצוות הערכה

נעמי גרידינגר   סגנית מנהלת הספרייה וראש ענף ממ"ס (מערכות מידע ספרייתיות)

מיכל גרשטיין    ראש תחום שירותי השאלה ואיתור

שרון שפירא     מטאדטה, ענף שירותים טכניים

זהר ירסלב      ספרנית רכישה, ענף שירותים טכניים

יעל גולן         אחראית מאגרי מידע, תחום יעץ

איריס אגרא     ראש תחום אתרי הספרייה