• טקס הקדשת הספרייה במעמד נשיא האוניברסיטה והתורמים. ה-3 ליוני 2012

  Dedication of the Younes and Soraya Nazarian Library June 3, 2012 President of the University Aaron Ben-Zeev and donors: Soraya and Younes Nazarian. June 3, 2012

 • טקס הקדשת הספרייה ה-3 ליוני 2012

  Dedication of the Younes and Soraya Nazarian Library June 3, 2012

 • עמדות ללמידה עצמית בכניסה לספרייה האגף המרכזי יוני 2012

  Individual study desks on the entrance floor of the library June, 2012

 • טקס הנחת אבן הפינה למבנה האגף החדש, 2007, נשיא האוניברסיטה פרופ' אהרון בן-זאב והתורמים סוראיה ויונס נזריאן

  Cornerstone laying ceremony for the Library's new wing, 2007, President of the University Aaron Ben-Zeev and donors: Soraya and Younes Nazarian

 • חלונות הספרייה והאגף החדש, 2011

  View of the Library and the New Wing, 2011

 • חדר עיון באוסף המפות, שנות השבעים

  Area Studies Room, 1970's

 • מדור השאלה, שנות השבעים

  Circulation Services, 1970's

 • תצוגות בחלונות הספרייה, 2009

  Display in the Library's window, 2009

 • מדפי ספרים בספרייה

  Library stacks

 • אולם כתבי-העת בלועזית באגף החדש

  Periodical Stacks in the New Wing

 • הפטיו באגף החדש של הספרייה

  Patio in the Library's New Wing

Window of Shanghai

Shanghai Get-Together 2012: the 2nd "Window to China" & "Window of Shanghai" Writing Contest.
 For more information.

Collections Image Gallery

Items donated by Shanghai University

shanghai