אוסף תמונות מעזבונה של ד"ר זהבה יעקבי ז"ל – פיסול צלבני בארץ ישראל

ביוני 2005 – התקבלה בספריה תרומה מעזבונה של ד"ר זהבה יעקבי ז"ל, מרצה בחוג לתולדות האמנות באונברסיטת חיפה בשנים 1973-1999. התרומה כוללת כ-700 צילומים שצולמו על ידי הצלם זאב רדובן בהנחיית ד"ר יעקבי ז"ל.

ד"ר יעקבי התמחתה בחקר פיסול צלבני בארץ-ישראל, והתעתדה לפרסם קורפוס בנושא הפיסול הצלבני בישראל. התמונות המקוריות יישמרו בספרי תמונות, ובנוסף, הועבר האוסף בשלמותו לפורמט דיגיטלי.

הספריה תקים אתר אינטרנט בנושא הפיסול הצלבני בארץ-ישראל, וזאת כחלק מפעילותה לשימור המורשת התרבותית של ארץ-ישראל.