אוסף ארגון Memoria

בשנת 1976 הוכרז על משטר צבאי בארגנטינה שהביא במקביל ל"הקפאה" של זכויות האזרח במדינה. באופן מוצהר או בלתי מוצהר, החלו להעלם אנשים אשר נחשדו בעוינות למשטר או בנטיות שמאליות. איש לא ידע על גורלם. מעולם גם לא זכו למשפט. הם פשוט "נעלמו". משך 8 שנות המשטר הצבאי, התופעות של חטיפת אנשים, בעיקר צעירים, לעיתים גם אימהות או נשים בהריון, הפכה לתופעה רווחת. איש לא ידע לעמוד את המספר המדויק של הקרבנות וההערכות השונות נעות בין 30,000 ל40,000 נפש, מתוכם כ- 1,500 יהודים. בהתחשב במספר היהודים בארגנטינה

(כ- 300,000 איש באוכלוסייה כוללת של כ- 30 מליון) היה בכך ביטוי לנימה אנטישמית של המשטר הצבאי. עד היום, כמעט 30 שנה לאחר ההפיכה הצבאית, מעט מאד התגלה על גורלם של אותם נעדרים. אין להם קבר, אין להם פינת זיכרון, מלבד זו שנשארה ותישאר לעד בלב משפחותיהם.

בתחילת שנות ה- 90 קם בארץ הארגון "ממוריה" (בספרדית, זיכרון) בכדי להנציח את הנעדרים ולנסות ולגלות כל אינפורמציה אודותיהם. בין היתר, ליכד הארגון כל אינפורמציה שהתפרסמה בעיתונות, בארגנטינה ומחוצה לה שהיום מאורגנת באתר אינטרנט שהוקם בסיוע של אוניברסיטת חיפה.
ארגון "ממוריה" תרם לספריה אוסף פירסומים בנושא הנעדרים. האוסף נתרם בסיועה של פרופ' סופיה מנשה.