אוסף ספרים על רפואה, משפט ואתיקה
על שם מארק ושרון בלום


האוסף נתרם על ידי מארק ושרון בלום, סיאטל, וושינגטון, ארה"ב

קרן רוטרי בינלאומית
רוטרי, איזור 5030, ארה"ב
מועדון רוטרי, סיאטל
מועדון רוטרי חיפה
אגודת השוחרים של אוניברסיטת חיפה