סגנונות כללי הרישום הביבליוגראפי (רישום ציטוטים)

סגנון ציטוט מתייחס למערכת של כללים וחוקים המהווים מסגרת שלמה של הנחיות לכתיבת עבודה אקדמית (מאמר, תיזה, דיסרטציה וכו'), ובכלל זה הנחיות להכנת רשימה ביבליוגרפית בסוף אותה עבודה. אופן הציטוט צריך להיות תואם לאחת ממערכות כללי הציטוט המקובלות כגון: APA, MLA ואחרים ויש להקפיד על אחידות על ברישום.